Asuntosijoittamista tasaisella 7% tuotolla? – Asuntosäästö.fi esittely

Asuntosijoittamista tasaisella 7% tuotolla? – Asuntosäästö.fi esittely

Kaupallinen yhteistyö Asuntosäästö kanssa.

Mikä on Asuntosäästö?

Asuntosäästö on Suomalainen yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö, jonka kautta sijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa asuntomarkkinoille ilman suurta pääomavaatimusta. Asuntosäästö tarjoaa siis sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa asuntomarkkinaan erittäin alhaisella 500e minimisijoituksella.

Sijoittamalla yhtiöön pääset osaksi osakkeenomistajia, joille yhtiö maksaa tasaista osinkoa yhtiön tuotoista. Sijoitat siis varsinaisen fyysisen omaisuuden sijaan yhtiöön, joka hoitaa omaisuuden hallinnan puolestasi ja maksaa asuntomarkkinoilla tuotetuista euroista osakkeenomistajille osan voitoista osinkoina.

Yhtiö on pörssissä listaamaton yksityinen yritys, joten verohyödyt ovat hyvät: Maksat veroja yhtiön maksamista osingoista ainoastaan 7,5%, kun normaalisti pääomatulovero listattujen yhtiöiden osingoista olisi 30%.

Mitä asuntosäästö tekee?

Asuntosäästö ostaa yhtiön varoilla sijoitusasuntoja Suomesta, ja vuokraa niitä kuluttajille. Yhtiön pääasiallinen tulonlähde on siis historiallisesti tasainen ja vakaa vuokratuotto, jonka lisäksi yhtiö hyötyy tietysti myös mahdollisesta asunnon hinnan nousemisesta pitkällä aikavälillä.

Asuntosäästö käyttää sijoituksiinsa osittain sijoittajien rahoja ja osittain lainarahaa. Yhtiön omavaraisuusaste on kuitenkin varsin korkea: 40%. Yhtiö myös odottaa omavaraisuuden nousevan vielä entisestään loppuvuotta kohden.

Pitkällä aikajänteellä yhtiön omavaraisuusaste onkin ollut 50-60% luokkaa, joka on erittäin hyvä varsinkin asuntosijoitusalalla toimivaksi yritykseksi. Yhtiö on siis vakaalla pohjalla, ja pelkällä lainavivulla ei kauppaa tehdä.

Asuntosäästön tämänvuotinen hieman normaalia alhaisempi omavaraisuusaste verrattuna historialliseen omavaraisuusasteeseen johtuukin sen mittavasta sijoituksesta asuntoportfolion laajentamiseen, ja yhtiö onkin kasvattanut sijoitusportfolionsa kokoa 104 asunnosta 170 asuntoon lyhyellä aikavälillä. Portfolion euromääräinen pääoma on tällä hetkellä n. 10,7milj. Euroa, ja sijoitukset tuottavat yhtiölle mukavan 7,95% vuosituoton.

Kuten aikaisemmin mainittiin, valtavasta sijoituksesta yhtiön tulevaisuuteen huolimatta on omavaraisuusaste asuntosijoitusyhtiölle varsin korkea.

Asuntosäästön asiantuntijat tutkivat sijoituskohteita tarkkaan, ja yhtiöllä onkin varsin vakaalta vaikuttava sijoitussuunnitelma: Kaikki sen omistamat asunnot sijaitsevat vuokra-asuntomarkkinan kannalta otollisissa paikoissa, eli korkeakoulukaupungeissa joissa on joko ammattikorkeakoulu tai yliopisto. Yhtiön tavoite asuntoa arvioidessa on löytää asunto korkeakoulupaikkakunnalta, jonka vuotuinen tuotto on vähintään 6% kulujen jälkeen.

Asuntojen kysynnästä ei siis liene myöskään pulaa, ellei koko akateeminen järjestelmämme yhtäkkiä kaadu yön yli.. Ja uskaltaisin väittää, että siinä kohtaa olisi paljon muutakin murehdittavaa kuin sijoitusten arvonkehitys.

Asuntosäästö on tehnyt asuntosijoittamisen helpoksi – Yhtiö hoitaa sijoittajan puolesta kaiken taustatyön, ja sijoittajan tarvitsee ainoastaan nostaa jalat pöydälle ja odotella osinkoja.

Osingoista puheen ollen, mitä sijoittaja tästä sitten hyötyy?

Asuntosäästö maksaa osakkeenomistajilleen tällä hetkellä kiinteää 7% vuosituottoa osinkojen muodossa. Kun sijoitat asuntosäästöön, nousee osinko-osuutesi kvartaaleittain ensimmäisen kvartaalin 4%:sta aina 7%:n asti. Ensimmäisen vuoden aikana sijoitettu pääoma siis tuottaa asteittain 1% enemmän joka kvartaali ja asettuu 7%:n kohdalle neljän kvartaalin, eli vuoden jälkeen. Alla selostus vielä suoraan asuntosaasto.fi-sivustolta:


”Maksettava osinko perustuu sijoitusaikaan ja se tilitetään osakkeenomistajille neljä kertaa vuodessa. Maksettava osinko nousee portaittain ensimmäisen sijoitusvuoden ajan, jonka jälkeen osinkotuotto on 7,0% vuodessa. Tehtyäsi sijoituksen, tuotonlaskenta alkaa seuraavasta täydestä kvartaalista.

4,0% tuotto, kun merkintäaika on yli 3 kk

5,0% tuotto, kun merkintäaika on yli 6 kk

6,0% tuotto, kun merkintäaika on yli 9 kk

7,0% tuotto, kun merkintäaika on yli 12 kk”

Osinkotuotosta ei myöskään peritä mitään kuluja, vaan yhtiö tilittää maksut suoraan osakkeenomistajille ilman palkkioita, Asuntosäästö yhtiönä tekee itse voittonsa viivan alle jäävästä osuudesta. Lisäksi osakkeenomistajalla on oikeus muuttaa sijoituksensa rahaksi koska tahansa, ja myydyt osakkeet palautetaan tilille 14vrk kuluessa myynnistä.

Aikaisemmin mainittiin, että listaamattomaan yritykseen sijoittava henkilö nauttii myös hyvästä veroedusta: Asuntosäästö on listaamaton yritys, jonka maksamat osingot ovat sijoittajalle verovapaata tuloa 75% asti. Yhtiöstä saamasi osingot verotetaan siis käytännössä 7,5% veron mukaan 150 000e asti.

Eikä siinä vielä kaikki: Asuntosäästö tekee maksamistaan osingoista puolestasi ennakonpidätyksen, joten verottajan kanssa ei tarvitse kamppailla itse. Sijoittajan tulee ainoastaan tarkistaa veroilmoitukselta että yhtiön ilmoittamat summat täsmäävät saamiisi osinkotuottoihin.

Asuntosäästö tarjoaa siis sijoittajalle joustavan ja helpon tavan sijoittaa asuntomarkkinaan ilman valtavaa pääomavaatimusta. Lisäksi yhtiön veroetu on hyvä kilpailuvaltti, jota esimerkiksi tavallisella asuntosijoittamisella ei saavuteta.

Onko Asuntosäästöön sijoittaminen riskialtista?

Kaikkeen sijoittamiseen kuuluu tietysti riskiä, sillä ilman riskiä ei myöskään voisi olla tuottoa.

Asuntosäästö on kuitenkin huomioinut riskit sekä markkinassa että omassa toiminnassaan huolellisesti. Yhtiö arvioi aina tarkasti sijoituskohteet, ja ammattilaiset tekevät sijoituspäätökset jokaisen asunnon kohdalla. Asunnot sijaitsevat kaikki paikkakunnilla, jossa kysynnän oletetaan olevan pitkällä aikavälillä tasanen korkeakoulujen vetovoiman vuoksi.

Asuntosäästö ei myöskään aseta kaikkia sijoittajien varoja samaan koriin, vaan hajauttaa sijoituksensa tehokkaasti ympäri Suomea jotta yksittäisen kaupungin riskit vaikuttavat portfolioon minimaalisesti ja riskejä voidaan hallita laajemmin.

Asuntomarkkinoilla riskit ovat myös verrattain hyvin arvioitavissa, ja yhtiö onkin ottanut hyvin huomioon mm. paljon omistusasujien keskuudessa viimeaikoina puhuttaneet Euribor-koron nousevat korkotasot sekä asuntojen hintavaihtelut. Yhtiön toimitusjohtaja kertoikin avoimesti viimeisessä osakkeenomistajilleen suunnatussa tiedotteessa yhtiön varautuneen nousevaan korkotasoon ja kommentoi asiaa rauhallisin mielin.

Toimitusjohtaja huomautti kuitenkin, että nykyinen markkinatilanne vaatii huomattavasti enemmän keskittymistä sekä reagointia. Lisäksi raportissa mainitaan positiivisena asiana koronapandemiasta johtuneen vuokramarkkinan taantumisen jo hellittäneen Hänen mukaansa vuokramarkkina alkaakin elpymään ja kysyntä on selkeässä kasvussa, kun opiskelijat palaavat takaisin lähiopetukseen.

Lisäksi yhtiön toimitusjohtaja mainitsi raportissa, että korkojen nousu luo yhtiölle pelkän riskin lisäksi myös mahdollisuuksia: Kilpailu alalla vähenee ja korkotasot ovat itse asiassa edelleen hänen mukaansa varsin kohtuullisella tasolla.

Asuntojen hintavaihtelut eivät myöskään vaikuta vuokra-asuntomarkkinoiden hintoihin yhtä paljon kuin asuntojen hintoihin itseensä, ja lyhyellä aikavälillä asuntojen hintavaihtelu ei yhtiön kassavirtaan tai tulokseen vaikuta tasaisen vuokratuoton vuoksi.

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna asuntojen hinnat ovat myös nousseet pitkään tasaisesti, ja asuntosijoittaminen nähdäänkin varsinkin Suomessa monesti esimerkiksi osakesijoittamista turvallisempana sijoituskohteena.

Asuntosäästöllä on myös omaan maksuvalmiuteensa liittyviä riskinhallintatapoja sekä lyhyen aikavälin likviditeettirahasto. Riskinhallintarahasto on osa yhtiön riskinhallintajärjestelmää, ja rahastossa pidetään aina 10-15% sijoittajien pääomaa vastaavaa summaa maksukyvyn sekä pitkän aikavälin riskienhallinnan takaamiseksi.

Lisäksi yhtiö pitää aina kassassaan 5-10% sijoittajien pääomaa vastaavan määrän käteistä vahvistaakseen yhtiön likviditeettiä lyhyellä aikavälillä.

Sijoituksen riskiä arvioidessa tulee myös ottaa huomioon talletussuoja. Yhtiöön sijoitetut varat eivät kuulu talletussuojan piiriin, joten pääoma on teoriassa mahdollista menettää kokonaisuudessaan. Riskiä kuitenkin lievittää se, että sijoittajien varat ovat etuoikeutettuja suhteessa muihin (omistajien) varoihin, joten riskienhallinta sijoittajan näkökulmasta toteutuu myös ihan käytännössä tälläkin osa-alueella.

Miksi valita Asuntosäästö?

Asuntosäästö sopii sinulle, jos haluat sijoittaa varasi asuntomarkkinoille laajalla hajautuksella ilman suurta pääomavaatimusta.

Monella asuntosijoittaminen jääkin oman kodin hankkimiseen, jolloin asuntovelkaa lyhennellään 30 vuotta ja riski on hajautettuun asuntoportfolioon verrattuna merkittävästi suurempi: Jos esimerkiksi paikkakunta muuttuukin vuosien saatossa muuttotappiolliseksi, saattaa asuntosi arvo jopa laskea pitkällä aikavälilläkin. Asuntosäästö sijoittaa monelle paikkakunnalle ja hallitsee riskejä huomattavasti yksittäistä asuntoa laajemmin.

Sijoittamisen Asuntosäästöön voi aloittaa jo 500 euron minimisijoituksella, ja summaa voi tietysti myös kasvattaa tasaisesti ajan kanssa tai suuremmilla kertasijoituksilla. Toimintamalli mahdollistaa siis hyvin hajautetun, riskit huomioon ottavan sijoitusvaihtoehdon hyvällä verotusedulla – Verotusedun ansiosta reaalituotto sijoituksellesi on myös erittäin kilpailukykyinen.

Yhtiö tarjoaa myös tasaista kassavirtaa kvartaalittaisen osinkojen muodossa: Asuntosäästö maksaa osingot kvartaaleittain, eli 4 kertaa vuodessa.

Asuntosäästö on myös saavuttanut tuottotavoitteensa jo 19 kvartaalia peräkkäin, joten yhtiön kasvu ja tuotto on ollut historiallisesti tasaista ja vakaata. Asuntosäästöön sijoittamalla sijoitussalkussasi on siis käytännössä pieni pala valmiiksi hajautettua, ammattimaisesti hallinnoitua ja riskit huomioon ottavaa asuntoportfoliota, jonka tuotot ovat historiallisesti tasaisia ja reaalituotot varsin kilpailukykyisiä.

Pidän itse myös arvokkaana, että sijoittajan ei tarvitse itse tehdä ”likaista työtä” – Asuntosäästö hoitaa puolestasi asuntojen remontit, hallinnoinnin sekä vuokralaisten hankkimisen. Asuntosäästö ei myöskään lähde kikkailemaan asuntojen arvonnousulla pikaisten voittojen toivossa, vaan sijoittaa ammattimaisesti pitkällä tähtäimellä ja tasaiseen vuokratuottoon nojaten.

Tutustu Asuntosäästön nettisivuihin täältä!

Sinua saattaa myös kiinnostaa:

Vastaa